ПРОГРАМА на XXIII Зимска школа по астрономија

08.03. 2024 (петок)

8:45 Регистрација на учесниците
9:45 Отвoрање на Школата
10:00 Вселената како холограм – Наце Стојанов
10:40 Опенхајмер и теориската физика – Александар Ѓурчиновски

11:20 Пауза со ужина

11:50 3D-печатени ракети: како новите начини на производство го трансформираат дизајнот на космичките возила – Ристе Попески – Димовски
12:30 Неутронски ѕвезди со магнетари како нивен егзотичен подвид – Давид Ангеловски и Христијан Спиркоски

13:10 Пауза со оброк

13:40 Откриена е најдалечната пречкаста галаксија до сега: што може да научиме од неа? – Јана Богданоска
14:20 Што научивме од вселенските мисии Rosetta, Dart и Osiris Rex – Елена Вчкова Бебековска

15:00 Регистрација на учесниците на натпреварот

16:00 Посета на Планетариум

09.03.2024 (сабота)

10:00 Натпревар по астрономија: „XXIII Зимска астрономска школа“

XXIII Зимска астрономска школа

МАКЕДОНСКО АСТРОНОМСКО ДРУШТВО
ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКА ,
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје, Македонија

На Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет во Скопје на 8 и 9 март 2024 г. (петок и сабота), со почеток од 8:45 часот, во организација на Македонското астрономско друштво (МАД) ќе се одржи XXIII Зимска школа по астрономија. Предавањата се од популарен карактер, со актуелни теми кои ги опфаќаат најновите астрономски достигнувања. По предавањата, во попладневните часови на 8 март, учениците ќе имаат можност да го посетат Планетариумот во кој ќе има дополнително предавање.
За учесниците на Школата кои ќе сакаат да си ги одмерат своите знаења од астрономија, на 9 март (сабота) ќе се одржи натпревар по астрономија. Натпреварот нема формален карактер и не се смета како државен (републички) натпревар.
Секој од заинтересираните ученици или наставници во периодот до 1 март задолжително треба електронски да го пријават учеството на Школата. Потребни се следните податоци: име и презиме, училиште, град, e-mail, адреса (кирилично пополнети). КЛИКНЕТЕ ТУКА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
Котизацијата за учество изнесува 1100 денари, и со неа се добива еден примерок од Астрономскиот алманах, оброк и ужина. Котизацијата е 1300 денари доколку се посетува и Планетариум. Котизацијата треба да се уплати најдоцна до 4 март на жиро сметката на Македонското астрономско друштво: 300 0000010538 44, Комерцијална банка АД Скопје, Даночен број 4030995355753 (Да се води сметка на уплатницата да стои името и презимето на учесникот кој се пријавил).
Наставникот кој ќе доведе група од 5 и повеќе ученици е ослободен од котизација.

ВАЖНИ ДАТУМИ:

  • До 1 март – електронско пријавување;
  • До 4 март – уплата на котизација од 1100 денари, односно 1300 денари со посета на Планетариум;
  • 8 март – регистрација на учесници (и уплата на лице место на 1400 денари, односно 1500 денари со посета на Планетариум, за оние што не уплатиле преку банка).

Дополнителни информации e-mail: mad.astronomija@gmail.com, mad@pmf.ukim.mk,

Претседател на МАД

Астрономски календар за 2021 година

Во астрономскиот календар моментите на астрономските појави се дадени преку официјалното време што се користи во Република Македонија. Моментите за изгрев, залез и кулминација на небесните објекти се однесуваат за набљудувач во Скопје (φ= 42°06′ , λ = 21°26′ 2″, h= 259 m). Нашата држава преку зимскиот период го користи Централното европско време (CET), а преку летниот период Централното европско летно време (CEST). Во зимскиот период официјалното време во државава ќе биде поголемо од Средното Гриничкото време (GMT) за еден час, а во летниот период за два часа. Наместо Средно Гриничко време (GMTGreenwichMeanTime) алтернативно се употребува и називот Универзално координатно време (UTCUniversalTimeCoordinated). …

Превземете го во целост документот во PDF формат

ПРОГРАМА на XXII Зимска школа по астрономија

ПРОГРАМА на XXII Зимска школа по астрономија

06.03.2012 (петок)

8:30 Регистрација на учесниците
9:30 Отвoрање на Школата
9:40 Нобеловата награда за физика за 2019 – Гордана Апостоловска
10:00 Животот на Вселената – Наце Стојанов
10:40 Црната јама во галаксијата М 87 – Моника Пешевска

11:20 Пауза со ужина

11:50 Истражувањата на Стивен Хокинг – Александар Ѓурчиновски
12:20 Влијанието на суперновите врз животот на Земјата – Сашо Панов
13:00 Протоѕвезди – Марија Маркоска

13:30 Пауза со оброк

14:10 Планетата Марс и теоријата на глобална тектонска активност-
Катерина Дрогрешка, Јасмина Најдовска и Драгана Черних
14:50 Сончева активност – Искра Велковска
15:20 Сончевите затемнувања – Љубе Бојевски
16:00 Регистрација на учесниците на натпреварот

17:00 Посета на Планетариум

07.03.2020 (сабота)

10:00 Натпревар по астрономија: „XXII Зимска астрономска школа“

Пријава за учество на XXII Зимска астрономска школа

Секој од заинтересираните ученици или наставници во периодот од 03 до 29 февруари 2020 г. задолжително треба да го пријават учеството на Школата

Во случај на надминување на бројот на учесници пријавување може да заврши и пред истекот на крајниот рок.

Потребните податоци за ученикот: Име и презиме, училиште, град, e-mail адреса, пријавете ги на следнава веб адреса

Пријава за учество на Астро школата (кликни тука)

XXII Зимска астрономска школа

МАКЕДОНСКО АСТРОНОМСКО ДРУШТВО
ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКА ,
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје, Македонија
Тел. 02 3249859, Факс 02 3228141
http://astronomy.pmf.ukim.mk/

На Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет во Скопје на 6 и 7 март 2020 г.(петок и сабота), со почеток од 8:30 часот, во организација на Македонското астрономско друштво (МАД) ќе се одржи XXII Зимска школа по астрономија. Предавањата се од популарен карактер, со актуелни теми кои ги опфаќаат најновите астрономски достигнувања. По предавањата, во попладневните часови на 6 март, учениците ќе имаат можност да го посетат Планетариумот во кој ќе има дополнително предавање.
Во склоп на Школата на 7 март (сабота) за учесниците на Школата кои ќе сакаат да си ги одмерат своите знаења од астрономија ќе се одржи натпревар по астрономија. Натпреварот нема формален карактер и не се смета како државен (републички) натпревар.
Секој од заинтересираните ученици или наставници во периодот до 29 февруари задолжително треба електронски да го пријават учеството на Школата на web-адресата: http://astronomy.pmf.ukim.mk/. Потребни се следните податоци: име и презиме, училиште, град, e-mail адреса (кирилично пополнети).
Котизацијата за учество изнесува 700 денари, и со неа се добива еден примерок од Астрономскиот алманах, оброк и ужина. Котизацијата е 850 денари доколку се посетува и Планетариум. Котизацијата треба да се уплати најдоцна до 3 март на жиро сметката на Македонското астрономско друштво: 300 0000010538 44, Комерцијална банка АД Скопје, Даночен број 4030995355753 (Да се води сметка на уплатницата да стои името и презимето на учесникот кој се пријавил).
  Наставникот кој ќе доведе група од 5 и повеќе ученици е ослободен од котизација.

ВАЖНИ ДАТУМИ:

  • Од 3 до 29 февруари – електронско пријавување;
  • Најдоцна до 3 март – уплата на котизација од 700 денари, односно 850 денари со посета на Планетариум;
  • 6 март – регистрација на учесници (и уплата на лице место oд 850 денари, односно 1000 денари со посета на Планетариум, за тие што не уплатиле преку банка).

Дополнителни информации на тел.: 02 3249 755, 02 3249 874 e-mail: mad.astronomija@gmail.com,
web-страна: http://astronomy.pmf.ukim.mk/.

Со почит,
Претседател на МАД
д-р Олгица Кузмановска

ПРОГРАМА на XXI Зимска школа по астрономија

ПРОГРАМА на XXI Зимска школа по астрономија

22.02. 2019 (петок)

8:30 Регистрација на учесниците
9:30 Отвoрање на Школата
9:35 Месечината одблиску – Олгица Кузмановска
10:05 Експерименти со флуиди во услови на микрогравитација – Александар Скепаровски
10:45 Опасностите кои не следат при вселенските патувања – Ристе Попески Димовски

11:25 Пауза со оброк

12:15 Кратка историја на потрагата по темната материја – Александар Ѓурчиновски
12:50 Светлата страна на темната материја – Наце Стојанов

13:30 Пауза со ужина

14:00 Улога на спектралните линии при астрофотографијата на маглините – Сашо Панов
14:30 Комплексот Brú na Bóinne и неговото астрономско значење – Моника Пешевска

15:10 Регистрација на учесниците на натпреварот

23.02.2018 (сабота)

10:00 Натпревар по астрономија: „XXI Зимска астрономска школа“

Пријава за учество на XXI Зимска астрономска школа

Секој од заинтересираните ученици или наставници во периодот од 01 до 17 февруари 2019 г. задолжително треба да го пријават учеството на Школата

Во случај на надминување на бројот на учесници пријавување може да заврши и пред истекот на крајниот рок.

Потребните податоци за ученикот: Име и презиме, училиште, град, e-mail адреса, пријавете ги на следнава веб адреса

Пријава за учество на Астро школата (кликни тука)

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux