Астрономски календар за 2021 година

Во астрономскиот календар моментите на астрономските појави се дадени преку официјалното време што се користи во Република Македонија. Моментите за изгрев, залез и кулминација на небесните објекти се однесуваат за набљудувач во Скопје (φ= 42°06′ , λ = 21°26′ 2″, h= 259 m). Нашата држава преку зимскиот период го користи Централното европско време (CET), а преку летниот период Централното европско летно време (CEST). Во зимскиот период официјалното време во државава ќе биде поголемо од Средното Гриничкото време (GMT) за еден час, а во летниот период за два часа. Наместо Средно Гриничко време (GMTGreenwichMeanTime) алтернативно се употребува и називот Универзално координатно време (UTCUniversalTimeCoordinated). …

Превземете го во целост документот во PDF формат

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux