ПРОГРАМА за XIX Зимска школа по астрономија

31.03. 2017 (петок)

09:30 Регистрација на учесниците 09:55 Отвoрање на Школата

10:00 „Каде што астрофизиката ја среќава квантната механика“ – Ирина Петреска

10:40 „Меѓуѕвездена прашина“ – Наце Стојанов

11:20 Пауза

12:10 „Најголемите познати објекти во Вселената“ – Даница Крстовска

12:50 „Во потрага по магнетните монополи“ – Александар Ѓурчиновски

13:30 Пауза

13:45 „Ѕвездените патеки и физиката на 21-век“ – Моника Пешевски

14:25 „Астрономски камп на ESO“ – Давид Дамјаноски

14:45 Крај на првиот ден на школата и регистрација на учесниците на натпреварот

01.04.2017 (сабота)

09:30 „Декодирање на ѕвездената светлина видена низ окото на ЧАНДРА“ – Љубе Бојевски

10:10 „Неутронски ѕвезди и нивно ладење“ – Олгица Кузмaновска 10:50 Пауза

11:20 „Пулсари во тесно двојни системи и докази за Општата теорија на релативност“ – Марко Шунтов

12:00 Затворање на 19 астрономска школа

12:10 Натпревар по астрономија: „XIX Зимска астрономска школа“

Превземи програма во PDF 19 Школа по астрономија_2017

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux