ПРОГРАМА на XXI Зимска школа по астрономија

ПРОГРАМА на XXI Зимска школа по астрономија

22.02. 2019 (петок)

8:30 Регистрација на учесниците
9:30 Отвoрање на Школата
9:35 Месечината одблиску – Олгица Кузмановска
10:05 Експерименти со флуиди во услови на микрогравитација – Александар Скепаровски
10:45 Опасностите кои не следат при вселенските патувања – Ристе Попески Димовски

11:25 Пауза со оброк

12:15 Кратка историја на потрагата по темната материја – Александар Ѓурчиновски
12:50 Светлата страна на темната материја – Наце Стојанов

13:30 Пауза со ужина

14:00 Улога на спектралните линии при астрофотографијата на маглините – Сашо Панов
14:30 Комплексот Brú na Bóinne и неговото астрономско значење – Моника Пешевска

15:10 Регистрација на учесниците на натпреварот

23.02.2018 (сабота)

10:00 Натпревар по астрономија: „XXI Зимска астрономска школа“

Пријава за учество на XXI Зимска астрономска школа

Секој од заинтересираните ученици или наставници во периодот од 01 до 17 февруари 2019 г. задолжително треба да го пријават учеството на Школата

Во случај на надминување на бројот на учесници пријавување може да заврши и пред истекот на крајниот рок.

Потребните податоци за ученикот: Име и презиме, училиште, град, e-mail адреса, пријавете ги на следнава веб адреса

Пријава за учество на Астро школата (кликни тука)

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux